kalkylera mera count calculate
kalkylera mera count calculate

Cookies & användarvillkor

Den här texten beskriver vad KalkyleraMera.se sparar i form av cookies, vad du kan förvänta dig i form av kvalitet på beräkningarna och vad du själv som användare förväntas ta för ansvar när du använder resultat från KalkyleraMera.se.

Vilka uppgifter sparas?

På KalkyleraMera.se sparar vi inga uppgifter som är direkt relaterade till en person. Vi sparar inga IP-nummer och sparar aldrig personnummer eller inmatningar där man ombeds skriva in fullständiga namn (som tex förhållandekalkylerna).

De parametrar du anger och resultatet av kalkyler sparas för alla andra kalkyler som inte går att koppla till en person. Detta för att du ska kunna dela dina resultat med andra och så att de då ska kunna se vad du angav för att få det resultatet.

Det kan vara värt att notera att vissa webbläsare sparar formulärhistorik vilket gör det möjligt att andra användare av din dator kan se vilka uppgifter du slagit in på sidan, vilka sökningar du gjort etc.

Cookies

Annonser från tredjepartsföretag (Google) visas på vår webbplats när du besöker den. Detta företag kan använda information (med undantag av namn, adress, e-postadress och telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att kunna visa annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. Om du vill ha mer information om detta och hur du kan förhindra att denna information används av dessa företag se NAI.

Ansvarsfrihet och användarvillkor

KalkyleraMera.se kontrollerar regelbundet kalkylerna så att de ska fungera så bra som möjligt men vi kan aldrig garantera att resultatet stämmer till 100%. Använd därför resultatet med försiktighet och aldrig som uteslutande underlag för viktiga inköp eller beslut. KalkyleraMera.se tar inte ansvar för eventuella skador (finansiella, kroppsliga etc) som uppkommit på grund av beslut tagna utifrån informationen på denna sida.