kalkylera mera count calculate
kalkylera mera count calculate

Cookies & användarvillkor

Personuppgiftspolicy för KalkyleraMera.se samt General Data Protection Regulation Policy för externa besökare och samarbetspartners.

1. Allmänt

KalkyleraMera.se och CountCalculate.com drivs av Wall Cloud Productions AB, hädanefter kallat "vi/oss" eller "Sajten". Denna policy beskriver hur vi behandlar personuppgifter. För oss är det viktigt att vara så transparenta som möjligt gällande hur vi behandlar dina uppgifter och vi vidtar alla åtgärder vi kan för att skydda dem.

Vår utgångspunkt för personuppgiftshantering är att spara och behandla så lite som bara möjligt. Vi försöker aktivt se till att så lite personlig information som möjligt loggas, sparas och lagras då informationen inte är relevant eller väsentlig för Sajtens funktion.

2. Personuppgiftsansvarig

Wall Cloud Productions AB
E-post: christoffer@wallcloud.se
‍Webbplats: www.wallcloud.se

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker KalkyleraMera.se (eller CountCalculate.com) samlas viss information in via cookies och i loggfiler (under avsnittet Cookie-policy kan du läsa mer) men aldrig uppgifter som namn, telefonnummer eller e-postadress. Om du skapar en kalkyl sparas, i de flesta fall, ingångsvärden från kalkylen i databasen (se avsnitt nedan). Om du skickar ett mejl till kalkyleramera.se eller wallcloud.se så sparas din mejladress och de eventuella uppgifter du skriver om.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

På Sajten hanterar vi personuppgifter och det som kan anses som personliga datapunkter när du besöker Sajten:

  • IP-nummer (när du besöker våra webbplatser) i loggar och cookies. Läs mer under avsnittet om cookies.
  • Tekniska data som rör din webbläsare och operativsystem etc i syfte att förstå användarbeteende.
  • Geopositionering i syfte att skapa personifierade annonser för den region du bor i, dock ej exakt position.

När du besöker eller anger din e-postadress (antingen för att logga in, för att registrera dig för ett nyhetsbrev eller på annat sätt) på vår webbplats, kan vi dela personuppgifter eller annan information som vi samlar in från dig, såsom din e-post (med hash, pseudonym form), IP-adress och/eller information om din webbläsare eller operativsystem med ID5 och dess koncernbolag, som agerar som kontrollanter. ID5 använder denna information för att skapa ett ID i syfte att känna igen dig på dina enheter. Detta ID innehåller inga av dina identifierbara personuppgifter. Vi kan placera detta ID i vår förstapartscookie eller använda en ID5-cookie och tillåta att den används för online- och tvärkanalsreklam. Detta ID kan delas av oss eller å våra vägnar med våra reklampartner och andra tredjepartsreklamföretag globalt i syfte att möjliggöra intressebaserat innehåll och/eller riktad reklam genom hela din onlineupplevelse (t.ex. webb, e-post, anslutna enheter, i appen, etc). Detaljerad information om ID5:s databearbetningsaktiviteter i samband med detta ID och ID5:s opt-out finns i ID5:s plattformsintegritetspolicy här: https://id5.io/platform-privacy-policy. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller välja bort behandlingen av dina personuppgifter.

5. Information som sparas ifrån kalkylerna

Kalkylerna på Sajten har ingångsvärden som du själv anger. Värdena som anges i fälten i kalkylerna sparas i databasen i högst ett år enbart i syfte att du ska kunna dela en kalkyl med de värden du själv angivit vid uträkningen - om inte kalkylen specifikt är angiven som "Skyddad". Värdena som sparas i databasen är anonymiserade och kan inte spåras till en person, plats, IP-adress eller liknande.

Notera att potentiellt känsliga värden, från icke "Skyddade" kalkyler, såsom födelsedatum, månadsinkomst (och liknande privatekonomiska uppgifter) sparas, likt alla andra ingångsvärden, i syfte att kunna delas av dig, om du väljer att göra så. Denna information är alltså inte heller personligt kopplad till dig, ditt IP-nummer eller liknande. Dessa uppgifter är INTE tillgängliga för andra såtillvida du inte själv väljer att dela uppgifterna (via den speciella delnings-url:en) med andra. Informationen används INTE av oss och är inte heller tillgänglig för annonsleverantörer.

Värdena som anges i kalkylerna, eller resultaten därav, sparas INTE i cookies lokalt på din dator.

Notera specifikt att kalkylen för att beräkna sista siffran i personnumret INTE sparar några som helst angivna värden eller resultat - under några omständigheter! Personnumret, eller delar därav, sparas heller inte i några loggar. Värdena existerar bara som parametrar för att utföra beräkningen och försvinner sedan.

6. Skyddade kalkyler - med extra starkt integritetsskydd

Vissa kalkyler (kallade "Skyddade" kalkyler), med extra starkt integritetsskydd, sparar aldrig några som helst värden i databasen (och ditt specifika resultat går då heller inte att dela). Dessa kalkyler är tydligt utmarkerade som "Skyddade" i texten för kalkylen.

Åtgärder har gjorts även för att värden från skyddade kalkyler inte ska sparas lokalt i din webbläsares cache heller (tex som autocomplete-fält) men det går inte att garantera att informationen inte kvarstår lokalt i din dator - beroende på din dator eller webbläsares konfiguration. Detta betyder att det eventuellt KAN gå för någon annan som använder din dator, telefon eller liknande att se värden du skrivit in.

7. Information som delas när du aktivt delar resultatet av din kalkyl med delnings-url:en

För kalkyler på Sajten som inte är markerade som "Skyddade" kan du dela ditt resultat, inklusive de värden du angav, med andra på tex sociala media. Detta görs enbart med den specifika delnings-url:en (som är kalkylens url med "?r=" och en slumpmässig unik identifieringskod) och sociala media-knapparna som delar densamma. Denna delnings-url finns tillgänglig precis när du skapat en viss kalkyl och det är ditt val om du vill dela den eller ej. Sajten kommer aldrig offentliggöra dessa delnings-url:er! Information du anger i fälten när du gör en kalkyler blir alltså ENBART tillgänglig för andra om du väljer att dela den unika resultat-url:en specifik för din beräkning.

Om du väljer att offentliggöra och dela värdena och resultatet från din kalkyl kan de, med tillgång till url:en, se värdena från fältena du angett och resultatet av kalkylen. Ingen som helst information som kan härleda till dig som person, eller vilken typ av dator du använde syns för de som ser kalkylen från din delnings-url. Exempelvis delas INTE ip-nummer eller liknande i samband med de värden du angivit i kalkylen. I kalkyler med fritext kan information du själv anger, som är personlig, dock bli tillgänglig om du delar det kalkylresultatet.

Som nämnt innan så finns det kalkylera där man kan ange sitt namn, månadsinkomst, ålder, födelsedatum etc som är möjliga att dela med delnings- där man således också delar dessa uppgifter om man väljer att dela sitt resultat och sina ingångsvärden. Det är upp till dig om du vill dela denna information. Notera också att det du delar med någon kan delas vidare och potentiellt kan ses av andra än de du tänkt.

Det rekommenderas att du stänger ner flikar och fönster med skapade kalkyler när du använt Sajten klart.

8. Cookie-policy

När du besöker Sajten samlas viss information in med hjälp av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare. En cookie kan t ex innehålla text, nummer eller ett datum. Det är inte ett program och det kan inte innehålla virus.

‍En cookies livslängd kan variera beroende på de enskilda leverantörerna. Vissa cookies försvinner så fort du stänger webbläsarfönstret, andra kan existera i flera år. Här kan du läsa mer om cookies, och hur du rensar dem: http://www.youronlinechoices.com/se/

Du kan inaktivera cookies i din webbläsare om du inte vill att cookies ska användas över huvud taget. Du har också möjligheten att bestämma hur dina cookies används på Sajten genom att klicka på knappen "Integritet" (som öppnas automatiskt första gången du besöker Sajten).

Genom användande av cookies på Sajten kan vi skapa en mer användarvänlig hemsida. Det underlättar för dig som besökare då hemsidan visar den mest relevanta informationen för dig och det underlättar även för oss då vi kan samla statistik och ständigt förbättra Sajten. Exempel på varför Sajten använder cookies är:

  • För att kunna förbättra hur besökare kan navigera och rör sig på hemsidan.
  • För att kunna förbättra Sajten baserat på hur besökarna använder hemsidan.
  • För att kunna identifiera målgrupper och genom detta rikta reklam mot dessa grupper.
  • För att reklam som inte är relevant för en viss besökare ska kunna undvikas.
  • För att kunna samla statistik om hur många som använder hemsidan samt se trafik över specifika tidsperioder.

Vi använder cookies huvudsakligen för att, via samarbetspartners, personalisera annonser men även för funktionen att spara antalet avrundningssiffror på Sajten. Informationen används också för att få mer kunskap om användare av webbplatsen, i syfte att analysera statistik. Denna information är då avpersonifierad och analysen görs i en sammanfattad form för att förstå hur användarna i allmänhet beter sig på Sajten.

Annonser från tredjepartsföretag (bland annat Google) visas på vår webbplats när du besöker den. Dessa företag kan använda information (med undantag av namn, adress, e-postadress och telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att kunna visa annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. Om du vill ha mer information om detta och hur du kan förhindra att denna information används av dessa företag se här.

Klicka på knappen "Integritet" för att se en aktuell lista över cookies på Sajten. Önskar du ändra på dessa inställningar så kan du ställa in dina val med samma knapp eller här. Du kan också, via din webbläsare, välja att radera vissa eller alla cookies i din webbläsare.

9. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Personligt identifierbar information (som tex IP-nummer) kan delas med underleverantörer i driftsyfte, tex för att förhindra spam.

10. Personuppgiftsbehandling i och utanför EES

Vissa av våra annonsörer är belägna utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och kommer därmed att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring har vår annonsleverantör Leeads, som krav att leverantören finns med på amerikanska handelsministeriets Privacy Shield-lista vilket betyder att de anses uppfylla adekvat skyddsnivå.

11. Dina rättigheter

Du har rätten att få ut ett registerutdrag med de personuppgifter du lämnat till oss och få dessa skickade till annan part. Anser du att uppgifterna vi har kring dig är missvisande, felaktiga eller behöver raderas kontakta oss via uppgifterna nedan. Vi kommer att utan dröjsmål åtgärda bristerna.

12. Invändning mot direkt marknadsföring

Du har rätten att få ut ett utdrag på vilken information vi lagrat om dig. Kontakta oss via uppgifterna nedan. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna hantera ditt önskemålegisterutdrag med de personuppgifter du lämnat till oss och få dessa skickade till annan part. Anser du att uppgifterna vi har kring dig är missvisande, felaktiga eller behöver raderas kontakta oss via uppgifterna nedan. Vi kommer att utan dröjsmål åtgärda bristerna.

13. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke. Kontakta oss via uppgifterna nedan. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna hantera ditt önskemål.

14. Här kan du klaga

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga hos:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

15. Säkerhetsrutiner

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Alla leverantörer samt våra egna system följer GDPR-förordningens föreskrifter gällande säkerhet. Vi kan dock inte garantera en hundraprocentig säkerhet för dataöverföringar via internet. Det innebär att det kan finnas risk för att obehöriga personer får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Därmed avslöjar du din personliga information efter eget gottfinnande.

Vi kontrollerar regelbundet kalkylerna ska fungera så bra som möjligt men vi kan aldrig garantera att resultatet stämmer till 100%. Använd därför resultatet med försiktighet och aldrig som uteslutande underlag för viktiga inköp eller beslut. Vi tar inte ansvar för eventuella skador (finansiella, kroppsliga etc) som uppkommit på grund av beslut tagna utifrån informationen på denna sida.

16. Vid incidenter

Vid incidenter som kan hota skyddandet av dina personuppgifter så vidtas lämpliga åtgärder såsom att informera dig och lämpliga myndigheter om det inträffade.

17. Förändringar i vår policy

Den snabba utvecklingen av internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna sekretesspolicy. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

18. Kontaktperson

Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling så kontakta Wall Cloud Productions AB med e-post: christoffer@wallcloud.se

.