kalkylera mera count calculate
kalkylera mera count calculate

Matematik

I kategorin Matematik kan du göra rent matematiska beräkningar som tex att beräkna kvadratroten eller logaritmen av ett tal.