kalkylera mera count calculate
kalkylera mera count calculate

Hur stor är en penis jämfört med genomsnittet?

I en studie av forskare från King's College i London så har man jämfört storleken på penis från 20 olika studier med över 15.000 män från 16 olika länder av olika åldrar från 17 år och uppåt, delvis för att kunna svara på den vanligt förekommande frågan "Är jag normal?" (som studien kallades) med avseende på storleken på penis.

Med denna beräkning kan man jämföra storleken på penis jämfört med detta genomsnitt och få svar i form av var på kurvan den hamnar (i form av percentil). Man kan också få resultatet jämfört med en grupp av godtyckligt antal personer, tex en skolklass, ett fotbollslag eller liknande för att se hur, genomsnittligt, storleken placerar sig i förhållande till andra. Notera att datat är baserat på datat från män över 17 år och det är inte relevant att jämföra för en person som inte fyllt 17 år. Placeringen i percentilvärdena är inte helt exakta utan baserat på visuell interpolering från mätdatat i studien. I övrigt hänvisas till studien i länken ovan för att se exakt hur mätningar gjorts, under vilka förutsättningar och så vidare.

 
Percentile Percentil är ett statistiskt begrepp som förenklat kan förklaras med vilken andel av kurvan datat tillhör. Datat som beräkningen bygger på är uppdelat i 5%-percentiler där varje gruppering alltså är "5% stort". Är man i 30:e percentilen så betyder det att datat hör till en gruppen som är mellan specifikt 25-30, dvs att 70% av datat har högre värde. 25% har lägre värde. Är man i 50-percentilen betyder det att 45-50 osv (se "Percentile"-delen i grafiken). Notera att grafiken ovan INTE är en representation av datat från studien utan är en exempelbild på en normalkurva!
 
Särskilt integritetsskyddad kalkyl

Denna kalkyl är satt som 'Skyddad'. Det betyder att inga värden av denna kalkyl sparas någonstans på våra servrar, varken inmatningar eller resultat. Notera dock att värdena kan sparas lokalt på den dator du använder samt att de skickas som parametrar, temporärt och oskyddat, över webben. Läs mer här Cookies & användarvillkor

Vad är det som är trasigt?

Är det något konstigt med kalkylen Hur stor är en penis jämfört med genomsnittet?? Är det en bugg eller har den helt ballat ur? Berätta exakt vad som är fel, ju tydligare du är desto troligare är det att vi kan fixa problemet. Ange gärna vilka värden du angav också, om det är möjligt.

Det finns två kända buggar som verkar inträffa för vissa:

* Internet Explorer kraschar och måste startas om
* Man inte får något svar alls

Om du får något av dessa fel är det extra viktigt att du anger vilken webbläsare och version du använder (finns under Hjälp-menyn --> Om ). Det vore också bra om du angav exakt tidpunkt datum och tid med timme och minut.

Det vore också jättebra om du kunde ange en e-postadress så vi kan komma i kontakt med dig (kort). Tack på förhand!


Buggar och fixar

Den här kalkylen blev senast granskad eller fixad: 2020-04-21

Bug / Fix When Name Comment